LA PRIMERA AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ QUE US DEIXA MARCAR EL PREU.

No us enviem cap pressupost. Vosaltres ens marqueu el preu! Per primera vegada, i per a encàrrecs superiors a 3.000 paraules, BBLeasy ofereix la possibilitat que el client marqui el preu de la traducció proposant-ne el pressupost. Per la seva banda, BBLeasy valorarà la viabilitat de contractar un servei de qualitat al preu marcat pel client.

ScissorsChange1600

Què diuen de nosaltres

Sin duda, ¡muy creativo! Y creo que es también muy frugal.

Jaideep Prabhu, esteemed professor of Business and Enterprise at the Judge Business School at the University of Cambridge, England.

Líder con gran visión, imaginación, amplios conocimientos y mucha dedicación crea BBLeasy®‎

Forbes España, July 2015.

ScissorsChange1600
Los Angeles
Nova York
Londres
BBLeasy
Moscou
Pekin
Tòquio

Formulari de contacte

Envieu-nos el vostre text i el pressupost

Si us plau, empleneu tots els camps i envieu el pressupost. Estudiarem la vostra proposta i us respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  ScissorsChange1600

  Com funciona?

  En funció del pressupost, l'agència duu a terme una selecció dels recursos necessaris per a l'encàrrec.

  Diferències principals entre el servei BBLTranslation i el servei BBLeasy:

  BBLeasy
  Traductor professional amb un mínim de 5 anys d'experiència en el sector. Traductor professional.
  Traductor nadiu. Els traductors poden ser bilingües no nadius.
  Traductors especialitzats en el camp de la traducció de l'encàrrec (dret, enginyeria, copywriting...). Traductor no especialitzat.
  El text el revisa un segon lingüista. No hi ha segona revisió per part d'un altre lingüista.
  De conformitat amb les normes UNE-EN 15038 i ISO 9001. No conforme a les normes UNE-EN 15038 i ISO 9001.
  Garantia de l'estil de les traduccions made at BBL. No es garanteix cap estil concret de redacció.
  Absència d'errors semàntics i ortogràfics. No es garanteix que la traducció no contingui cap error.
  Comunicació estreta entre el gestor del projecte i el client. Comunicació bàsica (acceptació de l'encàrrec i enviament de la feina acabada) entre el gestor del projecte i el cliente.
  Correcció d'errors en el text original. No s'indiquen possibles errors en el text original.
  Assistència postvenda. No s'ofereix assistència postvenda.

   

  ScissorsChange1600

  Avís Legal i Política de Privacitat de la Pàgina Web

  1. Informació general En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem a l’usuari sobre les dades d’informació general de la societat BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL, titular del domini http://bbltranslation.eu/, amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes 145, LC, 08014, Barcelona. > Raó social: BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL > Domicili social: Gran Via de les Corts Catalanes 145, LC, 08014, Barcelona > Número d’identificació fiscal: C.I.F. número B-65336885 > Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41922, Full B 395645, Inscripció 1a. > Contacte: Si heu de fer alguna consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres per mitjà de l’adreça de correu electrònic que consta en aquesta pàgina web com a contacte. 2. Obligacions de l’usuari i condicions d’accés L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i el serveis de la pàgina Web, d’acord amb la legislació vigent i amb aquestes clàusules generals. BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL en pot canviar el contingut, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, sense que se li pugui exigir cap responsabilitat per haver-ho fet. BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL no es fa càrrec dels danys informàtics que es puguin generar per a l’usuari de resultes de fer servir la pàgina web i navegar-hi, especialment pel que fa als aspectes següents: a) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, causades per deficiències, sobrecàrregues i fallades en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL, b) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i per qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o altres; c) ús indegut o inadequat de la pàgina web; d) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions del navegador no actualitzades. 3. Propietat intel·lectual i industrial Els continguts i signes distintius de la pàgina web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de titularitat de BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL i de tercers, i se’n prohibeix expressament l’alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució i comunicació pública sense l’autorització del titular o titulars del dret. L’usuari es compromet a fer servir els continguts i/o elements a què tingui accés des del Lloc web per a ús i necessitats pròpies i a no explotar-los comercialment en cap cas, ni directament ni indirecta. 4. Enllaços És totalment prohibit establir enllaços o links amb la pàgina web sense que BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL hi hagi consentit prèviament. El consentiment no es pot interpretar en cap cas en el sentit que existeixi una relació contractual, i BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL és exempta de qualssevol responsabilitats derivades de l’ús i/o contingut de la pàgina web enllaçada de titularitat aliena. 5. Política de privadesa D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa a l’usuari que les dades personals trameses de manera voluntària a la nostra empresa o als nostres empleats mitjançant correu electrònic s’inclouran en els fitxers de titularitat de BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL. El titular dels fitxers es compromet a tractar les dades rebudes amb confidencialitat absoluta, adoptant les mesures necessàries per tal d’evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia d’acord amb allò que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’usuari ha de garantir que les dades proporcionades són certes. L’usuari accepta que les dades personals aportades s’incloguin en els fitxers automatitzats ja esmentats de BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL. Consent expressament i inequívoca que es processin per tal que se li puguin atendre les consultes i requeriments. Amb aquesta finalitat, autoritza que se li trametin comunicacions per qualsevol via, fins i tot el correu electrònic, si calen per a prestar el servei sol·licitat o, si escau, facilitar la informació sol·licitada. Si la comunicació té a veure amb la sol·licitud d’informació, l’usuari consent expressament i inequívoca que se li processin les dades aportades i després se li tractin per tal de gestionar la sol·licitud. Amb aquesta finalitat, autoritza que se li enviïn comunicacions per qualsevol via, fins i tot per correu electrònic, com a resposta a la comunicació i també amb la finalitat d’informar sobre els serveis de l’empresa. Les dades proporcionades en cap cas no se cediran a tercers, tret que la cessió sigui necessària per tal d’acomplir finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari, el darrer dels quals és obligat a acomplir amb les disposicions de la LOPD. L’usuari o afectat pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades , mitjançant escrit acompanyat amb la fotocòpia del DNI o altre document que acrediti la identitat adreçat al titular del fitxer BIBIELLE GLOBAL TRANSLATIONS SL, Gran Via de les Corts Catalanes 145, LC, 08014, Barcelona. 6. Legislació aplicable i resolució de conflictes Aquestes clàusules generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola. Renunciant expressament al fur propi, l’usuari convé que sotmetran les diferències relatives a la interpretació, compliment i validesa de les clàusules generals a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.